Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Số ký hiệu văn bản 98/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/04/2018
Ngày hiệu lực 05/04/2018
Trích yếu nội dung Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm 2. Nghị định 98 2018 ND-CP về liên kết sản xuất .signed.pdf
ipv6 ready