Nghi quyết số 31/2017/NQ-HĐND về quy định một số mức chi hõ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020
Số ký hiệu văn bản 31/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2017
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Trích yếu nội dung Nghi quyết số 31/2017/NQ-HĐND về quy định một số mức chi hõ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Đàm Văn Eng
Tài liệu đính kèm 31 2017ND-HĐND.PDF
ipv6 ready