Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND ngyaf 5/7/2012 về việc ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm
Số ký hiệu văn bản 22/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2012
Ngày hiệu lực 05/07/2012
Trích yếu nội dung Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND ngyaf 5/7/2012 về việc ban hành chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chăn nuôi, thủy sản
Người ký duyệt Hà Ngọc Chiến
Tài liệu đính kèm NQ 22 THU Y.pdf
ipv6 ready