Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 5/7/2012 về việc kiện toàn tổ chức và chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên xã, khuyến nông viên xóm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu văn bản 21/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2012
Ngày hiệu lực 05/12/2012
Trích yếu nội dung Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND ngày 5/7/2012 về việc kiện toàn tổ chức và chính sách hỗ trợ đối với khuyến nông viên xã, khuyến nông viên xóm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nông nghiệp
Người ký duyệt Hà Ngọc Chiến
Tài liệu đính kèm NQ 21 HDND KHUYEN NONG.pdf
ipv6 ready