Nghị định về Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Số ký hiệu văn bản 39/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/04/2017
Ngày hiệu lực 20/05/2017
Trích yếu nội dung Nghị định về Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Chăn nuôi, thủy sản
Người ký duyệt Nguyễn Xuân phúc
Tài liệu đính kèm 39.signed.pdf
ipv6 ready