Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Số ký hiệu văn bản 05/2019/TTBNNPTNT
Ngày ban hành 02/05/2019
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Trích yếu nội dung Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Thủy lợi, PCLB
Người ký duyệt Nguyễn Hoàng Hiệp
Tài liệu đính kèm 05.signed.pdf
ipv6 ready