Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón
Số ký hiệu văn bản 09/2019/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 27/08/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Trích yếu nội dung Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Quốc Doanh
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_09-2019-TT-BNNPTNT.pdf
ipv6 ready