Công văn về việc Xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2019
Số ký hiệu văn bản 481/SNN-TCCB
Ngày ban hành 16/04/2019
Ngày hiệu lực 16/04/2019
Trích yếu nội dung Công văn về việc Xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Đặng Hùng Chương
Tài liệu đính kèm HD xây dựng tiêu chí khối thi đua I,II.pdf
ipv6 ready