Công văn hướng dẫn khen thưởng năm 2019
Số ký hiệu văn bản 1941/SNN-TCCB
Ngày ban hành 01/11/2019
Ngày hiệu lực 01/11/2019
Trích yếu nội dung Công văn hướng dẫn khen thưởng năm 2019
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Bế Xuân Tiến
Tài liệu đính kèm HD khen thưởng 2019.pdf
ipv6 ready