Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu Quốc gia về trồng trọt
Số ký hiệu văn bản 18/2019/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 15/11/2019
Ngày hiệu lực 01/01/2020
Trích yếu nội dung Quy định việc cung cấp thông tin, cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu Quốc gia về trồng trọt
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Quốc Doanh
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_18-2019-TT-PL1.pdf
ipv6 ready