Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
Số ký hiệu văn bản 21/2019/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 28/11/2019
Ngày hiệu lực 14/01/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chăn nuôi, thủy sản
Người ký duyệt Phùng Đức Tiến
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_21-2019-TT-BNNPTNT-PL1.pdf
vanbangoc_21-2019-tt-bnnptnt.pdf
vanbangoc_21-2019-tt-bnnptnt-pl2.pdf
vanbangoc_21-2019-tt-bnnptnt-pl3.pdf
vanbangoc_21-2019-tt-bnnptnt-pl4.pdf
vanbangoc_21-2019-tt-bnnptnt-pl5.pdf
vanbangoc_21-2019-tt-bnnptnt-pl6.pdf
ipv6 ready