Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi
Số ký hiệu văn bản 22/2019/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/11/2019
Ngày hiệu lực 15/01/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chăn nuôi, thủy sản
Người ký duyệt Phùng Đức Tiến
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_22-2019-TT-BNNPTNT.pdf
vanbangoc_22-2019-tt-bnnptnt-pl1.pdf
vanbangoc_22-2019-tt-bnnptnt-pl2.pdf
vanbangoc_22-2019-tt-bnnptnt-pl3.pdf
vanbangoc_22-2019-tt-bnnptnt-pl4.pdf
vanbangoc_22-2019-tt-bnnptnt-pl5.pdf
ipv6 ready