Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi
Số ký hiệu văn bản 23/2019/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 30/11/2019
Ngày hiệu lực 15/11/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Phùng Đức Tiến
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_23-2019-TT-BNNPTNT.pdf
vanbangoc_23-2019-tt-bnnptnt-pl1.pdf
vanbangoc_23-2019-tt-bnnptnt-pl2.pdf
vanbangoc_23-2019-tt-bnnptnt-pl3.pdf
ipv6 ready