Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 - 2020
Số ký hiệu văn bản 4217/BC-BCĐ
Ngày ban hành 29/11/2019
Ngày hiệu lực 29/11/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 - 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Nguyễn Trung Thảo
Tài liệu đính kèm document_7.pdf
ipv6 ready