Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2275/BC-SNN
Ngày ban hành 20/12/2019
Ngày hiệu lực 20/12/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác cán bộ
Người ký duyệt Bế Xuân Tiến
Tài liệu đính kèm 2275.PDF
ipv6 ready