Công văn chỉ đạo triển khai công tác phát triển lâm nghiệp năm 2020
Số ký hiệu văn bản 11/SNN-KHTC
Ngày ban hành 03/01/2020
Ngày hiệu lực 03/01/2020
Trích yếu nội dung Công văn chỉ đạo triển khai công tác phát triển lâm nghiệp năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Người ký duyệt Đặng Hùng Chương
Tài liệu đính kèm Chỉ đạo triển khai phát triển lâm nghiệp năm 2020 _2_.pdf
ipv6 ready