Báo cáo tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2168/BC-SNN
Ngày ban hành 06/12/2019
Ngày hiệu lực 06/12/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Người ký duyệt Đặng Hùng Chương
Tài liệu đính kèm 2168a.PDF
ipv6 ready